Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

De missie van Muziek als Medicijn

De foundation Muziek als Medicijn (Erasmus MC Rotterdam) beoogt muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een plaats te geven. Muziek als duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk en kan kostenbesparend werken. Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoekgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassing van muziek.

Stuurgroep

Prof. Dr. Hans Jeekel Prof. Dr. Hans Jeekel Hoogleraar chirurgie, voorzitter Hans Jeekel was hoofd van de afdeling chirurgie in het Erasmus Medisch Centrum en deed veel wetenschappelijk onderzoek. Als pianist was hij ook altijd bezig met muziek en zijn afscheidsrede droeg de titel "Zit er nog muziek in chirurgie?". In 2012 vatte hij het plan op te onderzoeken of muziek een plaats verdient binnen de reguliere gezondheidzorg. Paul R.M. Hekking, longarts Paul R.M. Hekking, longarts Longarts en muziektheoreticus, organisatie Paul Hekking is gepensioneerd longarts. Hij studeerde aan de Schumann Akademie muziektheorie. Zijn hart ligt bij muziek; het effect van muziek op het menselijk lichaam en de geest boeit hem zeer. Drs. T. Fryke Wouda Kuipers Drs. T. Fryke Wouda Kuipers Planning, organisatie & contacten Fryke studeerde Talen en Culturen van Latijns-Amerika. Na jaren bij Nationale-Nederlanden en ING Verzekeringen, zet zij zich nu in voor de muziek en het welzijn in de gezondheidszorg.

Comité van aanbeveling

Dhr. Ing. A. Aboutaleb Dhr. Ing. A. Aboutaleb Burgemeester van Rotterdam Dhr. Drs. A.S. Castelein Dhr. Drs. A.S. Castelein CEO Havenbedrijf Rotterdam Mw. A. van Zweden-van Buuren Mw. A. van Zweden-van Buuren Oprichter en bestuurslid Stichting Papageno

Onderzoekers / promovendi

Marianne van der Heijden Marianne van der Heijden Marianne is medisch antropoloog gespecialiseerd op integrative medicine en zorginnovatie in Europa en Afrika.  In 2018 promoveert zij op haar onderzoek naar de effecten van live muziek therapie en recorded muziek bij kinderen, die pijnlijke procedures ondergaan in het ziekenhuis. Van 2013 tot 2016 heeft zij vanuit de MAM groep en de afdeling Kindergeneeskunde onder leiding van professor Monique van Dijk onderzoek gedaan in het Red Cros War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid Afrika. Momenteel is zij verbonden aan het Erasmus MC als onderzoeker. Rosalie Kühlmann Rosalie Kühlmann Rosalie studeerde Geneeskunde in Groningen. Zij werkte vanaf 2014 als promovendus bij de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn, waar ze onder andere een grote gerandomiseerd gecontroleerde studie uitvoerde naar het effect van muziek interventies op jonge kinderen, die een operatie ondergaan. Ook voerde ze meerdere systematische reviews en meta-analyses uit naar effecten van muziek interventies op angst, pijn en fysiologische variabelen. Het laatste jaar van haar promotietraject werkte ze als arts-assistent op de afdeling Kinderchirurgie in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Momenteel rondt zij haar proefschrift af en werkt in het Westfriesgasthuis in Hoorn op de afdeling anesthesiologie. Victor Fu Victor Fu Na assistentschappen Neurochirurgie en Chirurgie in Rotterdam en Tilburg besloot concertpianist Victor Fu de relatie tussen muziek en gezondheidszorg op wetenschappelijk niveau te onderzoeken. Hij werkt o.a. aan de MCHOPIN studie.
Ryan Billar Ryan Billar Na het afronden van de studie geneeskunde en de research master clinical research in Rotterdam is hij een jaar werkzaam geweest als assistent op de afdeling Heelkunde van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Sinds september 2017 is hij werkzaam bij Muziek als Medicijn en focust hij zich op de effecten van muziek op pijn en angst bij kinderen en jongvolwassenen, die geopereerd worden aan een trechterborst, de IMPECT studie.
Pim Oomens Pim Oomens Na het afronden van de studie geneeskunde in Maastricht is hij een jaar werkzaam geweest als assistent bij de afdeling Heelkunde in het ETZ-TweeSteden in Tilburg. Sinds november 2017 is hij werkzaam bij MAM en focust hij zich op de effecten van muziek op de kwaliteit van opereren door de chirurg en werkt hij samen met Victor Fu bij de MCHOPIN studie.

Mede onderzoekers

Prof. M.J.N.L. Benders - Neonatologie Prof. Dr. M. van Dijk - Verplegingswetenschappen Dr. J. Dudink - Neonatologie Prof. Dr. M.G.M. Hunink - Epidemiologie en radiologie E. Ista - ICU, implementatie specialist Prof. Dr. M. Klimek - Anesthesiologie Prof. Dr. J.F. Lange - Gastro-intestinale chirurgie Dr. E.M.M. van Lieshout - Trauma research coordinator Dr. E.G.J.M. Pierik - Chirurg Isala Zwolle Prof. I. Reiss - Neonatologie Prof. Dr. M.H.J. Verhofstad - Hoofd trauma chirurgie Prof. Dr. R.M.H. Wijnen - Hoofd afdeling kinderchirurgie Dr. B.P.L. Wijnhoven - Chirurgie Prof. Dr. C.I. de Zeeuw - Neurowetenschappen Zhouqiao Wu - Surgical resident Bejing A. Heuvelman - Trompettist, innovator Rotterdams Philharmonisch
Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 24421831
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Foundation Muziek als Medicijn
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
P.R.M. Hekking, longarts 06 52 89 29 32
Drs. T.F. Wouda Kuipers 06 17 78 19 99
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC