Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

De missie van Muziek als Medicijn

De foundation Muziek als Medicijn (Erasmus MC Rotterdam) beoogt muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een plaats te geven. Muziek als duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk en kan kostenbesparend werken. Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoekgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassing van muziek.

Stuurgroep

Prof. Dr. J. Jeekel Prof. Dr. J. Jeekel Hoogleraar chirurgie, voorzitter Hans Jeekel was hoofd van de afdeling chirurgie in het Erasmus Medisch Centrum en deed veel wetenschappelijk onderzoek. Als pianist was hij ook altijd bezig met muziek en zijn afscheidsrede droeg de titel "Zit er nog muziek in chirurgie?". In 2012 vatte hij het plan op te onderzoeken of muziek een plaats verdient binnen de reguliere gezondheidzorg. Drs. Paul Hekking Drs. Paul Hekking Longarts np en muziektheoreticus Naast zijn activiteiten in de gezondheidszorg studeerde Paul aan de Schumann Akademie muziektheorie. Zijn hart ligt bij muziek; het effect van muziek op het menselijk lichaam en de geest boeit hem zeer. Dr. Markus Klimek Dr. Markus Klimek Anesthesioloog Erasmus MC Markus is plaatsvervangend hoofd en opleider, met als speciaal aandachtsgebied neuro-anesthesiologie. Markus speelt piano en orgel en is betrokken bij meerdere onderzoeken van de MAM promovendi.
Mr. Pien Bax-Engelsman Mr. Pien Bax-Engelsman Fondsenwerving & evenementen Pien studeerde rechten in Leiden en heeft na een korte periode bij ABN AMRO met haar gezin in het buitenland gewoond. Toen zij in de zomer van 2019 over Muziek als Medicijn hoorde op de radio heeft zij haar hulp aan Hans Jeekel aangeboden.

Comité van aanbeveling

Dhr. Ing. A. Aboutaleb Dhr. Ing. A. Aboutaleb Burgemeester van Rotterdam Dhr. Drs. A.S. Castelein Dhr. Drs. A.S. Castelein CEO Havenbedrijf Rotterdam Mw. A. van Zweden-van Buuren Mw. A. van Zweden-van Buuren Oprichter en bestuurslid Stichting Papageno
Dhr. J.N.A. van Caldenborgh Dhr. J.N.A. van Caldenborgh Oprichter Caldic en Museum Voorlinden

Onderzoekers / promovendi

Dr. Anna-Eva Prick Dr. Anna-Eva Prick Dr. Anna-Eva Prick is neuropsycholoog, gespecialiseerd in de psychogeriatrie. Zij is begin 2017 gepromoveerd aan de VU op onderzoek naar de effecten van een bewegings- en begeleidingsprogramma voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. Sinds haar promotie richt zij zich volledig op het onderzoeken van de effecten van muziek bij ouderen en mensen met dementie in het bijzonder. Momenteel is zij verbonden aan de MAM groep als wetenschappelijk staflid. Daarnaast is zij werkzaam als senior onderzoeker aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen en werkt zij als ouderenpsycholoog voor de King Arthur Groep in Hilversum. Victor Fu Victor Fu Na assistentschappen Neurochirurgie en Chirurgie in Rotterdam en Tilburg besloot concertpianist Victor Fu de relatie tussen muziek en gezondheidszorg op wetenschappelijk niveau te onderzoeken. Hij werkt aan de MCHOPIN studie en doet literatuur onderzoek naar de invloed van muziek op diverse aspecten van de gezondheid. Ryan Billar Ryan Billar Na het afronden van de studie geneeskunde en de research master clinical research in Rotterdam is hij een jaar werkzaam geweest als assistent op de afdeling Heelkunde van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Sinds september 2017 is hij werkzaam bij Muziek als Medicijn en focust hij zich op de effecten van muziek op pijn en angst bij kinderen en jongvolwassenen, die geopereerd worden aan een trechterborst, de IMPECT studie.
Ellaha Kakar Ellaha Kakar Ellaha heeft de opleiding Geneeskunde gevolgd in Rotterdam. Vanwege haar interesse in wetenschappelijk onderzoek heeft zij een tweede master, in Clinical Research gevolgd. Na een half jaar klinische ervaring te hebben opgedaan als arts-assistent op de afdeling Kinderchirurgie in het Sophia Kinderziekenhuis, is zij sinds januari 2019 werkzaam bij Muziek als Medicijn. Hierbij focust zij zich op implementatie strategieën en de MCHOPIN-studie.
Pablo Kappen Pablo Kappen Tijdens de opleiding Geneeskunde heeft Pablo in Londen onderzoekservaring naar de neurochirurgische benadering van epilepsie opgedaan. Na het afronden van zijn opleiding heeft hij als arts-assistent op de afdeling Neurochirurgie in het Erasmus MC in Rotterdam gewerkt. Vanaf april 2019 is hij werkzaam bij Muziek als Medicijn en houdt zich bezig met het effect van muziek op de ontwikkeling van delier bij neurochirurgische patiënten. Onlangs verscheen een aardig artikel over Pablo https://amazingerasmusmc.nl/actueel/minder-delier-door-muziek, de moeite waard om te lezen!

Mede onderzoekers

Prof. M.J.N.L. Benders - Neonatologie Prof. Dr. M. van Dijk - Verplegingswetenschappen Prof. Dr. C.M.F. Dirven - Neurochirurgie Dr. J. Dudink - Neonatologie A. Heuvelman - Trompettist, innovator Rotterdams Philharmonisch Prof. Dr. M.G.M. Hunink - Epidemiologie en radiologie Dr. E. Ista - Verplegingswetenschappen, implementatie onderzoek Dr. M. Klimek - Anesthesiologie Prof. Dr. J.F. Lange - Gastro-intestinale chirurgie Dr. E.M.M. van Lieshout - Trauma research coordinator Dr. E.G.J.M. Pierik - Chirurg Isala Zwolle Dr. M. Poleij - Econoom Prof. I. Reiss - Neonatologie Dr. J.M. Schnater - Thoraxchirurgie Prof. Dr. M.H.J. Verhofstad - Hoofd trauma chirurgie Dr. A.J.P.E. Vincent - Neurochirurgie Prof. Dr. R.M.H. Wijnen - Hoofd afdeling kinderchirurgie Dr. B.P.L. Wijnhoven - Chirurgie Prof. Dr. C.I. de Zeeuw - Neurowetenschappen

Oud-onderzoekers

Dr. Marianne van der Heijden Dr. Marianne van der Heijden Zij is medisch antropoloog, gespecialiseerd op integrative medicine en zorginnovatie in Europa en Afrika.  Zij promoveerde op onderzoek naar de effecten van live muziek therapie en recorded muziek bij kinderen, die pijnlijke procedures ondergaan in het ziekenhuis. Van 2013 tot 2016 heeft zij vanuit de MAM groep en de afdeling Kindergeneeskunde onder leiding van professor Monique van Dijk onderzoek gedaan in het Red Cros War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid Afrika. Momenteel is zij verbonden aan het Erasmus MC als onderzoeker.
Dr. Rosalie Kühlmann Dr. Rosalie Kühlmann Zij studeerde Geneeskunde in Groningen. Zij werkte als promovendus bij de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn, waar ze onder andere een grote gerandomiseerd gecontroleerde studie uitvoerde naar het effect van muziek interventies op jonge kinderen, die een operatie ondergaan. Ook voerde ze meerdere systematische reviews en meta-analyses uit naar effecten van muziek interventies op angst, pijn en fysiologische variabelen. In September 2019 is zij gepromoveerd.
Momenteel is zij in opleiding tot anaesthesist in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.
Pim Oomens Pim Oomens Na het afronden van de studie geneeskunde in Maastricht is hij een jaar werkzaam geweest als assistent bij de afdeling Heelkunde in het ETZ-TweeSteden in Tilburg. Hij was werkzaam bij MAM en focuset hij zich op de effecten van muziek op de kwaliteit van opereren door de chirurg. Bovendien werkte hij samen met Victor Fu aan de MCHOPIN studie.
Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 41128623
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Muziek als Medicijn Fonds
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
Pien Bax-Engelsman 06 10 36 71 28
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC