Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

Onderzoek

Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoeksgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassingen van muziek met als doel om de muziek als behandeling in de reguliere zorg de plaats te geven die haar toekomt. Hieronder vindt u de lopende onderzoeken en, belangrijker nog, hoeveel geld er nog nodig is om deze onderzoeken af te ronden.

Actuele onderzoeksprojecten

Hoe staan we er voor? Nog nodig
Muziek en Dementie Muziek en Dementie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 60000, nog nodig: € 230000
€ 230.000
Muziek en Dementie

Muziek en Dementie

Muziek als Medicijn (MAM) onderzoekt, in samenwerking met Zorginstelling Laurens in een grootschalige evidence based studie of luisteren naar muziek niet alleen kortstondig, maar ook op langere termijn een effect kan hebben op thuiswonende mensen met dementie. Het onderzoek zal opgezet worden als een randomized controlled trial (RCT) met twee onderzoekspoten: • luisteren naar persoonlijke recorded muziek • een controle groep.

De opzet van een RCT leidt tot de hoogste wetenschappelijke bewijsvoering. De verwachting is dat door het luisteren naar persoonlijke muziek de kwaliteit van leven van zowel de persoon met dementie als ook van naasten/mantelzorgers verbetert. Daarnaast zullen de effecten op stemming, gedrag, stress, communicatieve- en cognitieve vaardigheden worden gemonitord.
Een andere onderzoeksvraag is of de ernst van de dementie kan worden verminderd en zelfs of de voortschrijding van de ziekte kan worden voorkomen of uitgesteld. Preventie van (verdere) ontwikkeling van dementie zou uiteraard van buitengewoon groot belang zijn.

 

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 60000, nog nodig: € 230000 Nog nodig: € 230.000 Ik wil dit project steunen
Implementatie Implementatie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 500000, nog nodig: € 100000
€ 100.000
Implementatie

Implementatie

Wij hebben het hoogste, level-1, bewijs gevonden dat het gebruik van recorded muziek, dus muziek via een koptelefoon, tijdens en rondom operaties bij volwassenen leidt tot significant minder pijn en angst (British Journal of Surgery, 2018). Deze primeur geeft voor het eerst de gelegenheid om een richtlijn te ontwikkelen van recorded muziek bij alle operaties. De patiënt mag deze behandeling niet worden onthouden.

De richtlijnontwikkeling loopt via de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Muziek als Medicijn heeft de steun van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC om muziek nu daadwerkelijk te implementeren in het ziekenhuis. Voor het eerst zal muziek nu als wetenschappelijk bewezen behandeling worden ingevoerd bij alle operaties. In deze tweede fase, de implementatie-fase, wordt gekeken naar de samenwerking van alle betrokkenen, zoals de patiënt, de anesthesist, de chirurg, de intensive care en de verpleging. Vanuit het Erasmus MC zal deze primeur vervolgens landelijk worden geïntroduceerd bij operaties bij andere zorginstellingen.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 500000, nog nodig: € 100000 Nog nodig: € 100.000 Ik wil dit project steunen
Impect, borstkas-operaties bij adolescenten Impect, borstkas-operaties bij adolescenten
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 483500, nog nodig: € 50000
€ 50.000
Impect, borstkas-operaties bij adolescenten

Impect, borstkas-operaties bij adolescenten

Pectus excavatum (trechterborst) is een misvorming van de borstkas. Met gebogen staven wordt de vorm van het borstbeen operatief gecorrigeerd. Met deze multicenter randomized controlled trial zal bij 170 adolescenten / jongvolwassenen van 12-24 jaar het effect van muziekinterventies bij de zeer pijnlijke ingreep worden onderzocht op pijn, angst, gebruik van pijnmedicatie en kwaliteit van leven.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 483500, nog nodig: € 50000 Nog nodig: € 50.000 Ik wil dit project steunen
MChopin, delier bij acute heupchirurgie MChopin, delier bij acute heupchirurgie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 250000, nog nodig: € 150000
€ 150.000
MChopin, delier bij acute heupchirurgie

MChopin, delier bij acute heupchirurgie

MCHOPIN (Effect of Music on the Clinical outcome after Hip fracture OPeratIoNs) is een multicenter gerandomiseerde studie bij 690 heupfractuur patiënten. Dit is de meest voorkomende botbreuk bij ouderen en deze kwetsbare patiënten ervaren veel pijn en hebben een hoog risico op complicaties tijdens de opname. Het effect van muziek op delier (dat vaak ook negatieve consequenties op langere termijn heeft), medicatiegebruik, opnameduur in ziekenhuis en verpleeghuis, lange termijn functie en kosteneffectiviteit zal in deze studie worden onderzocht.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 250000, nog nodig: € 150000 Nog nodig: € 150.000 Ik wil dit project steunen
Impromptu, slokdarmoperaties Impromptu, slokdarmoperaties
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 45000, nog nodig: € 55000
€ 55.000
Impromptu, slokdarmoperaties

Impromptu, slokdarmoperaties

IMPROMPTU (Intraoperative Music to PROMote PatienT oUtcome) is een dubbelblind gerandomiseerde studie bij patiënten met slokdarm- en maagkanker, waarbij het effect van muziek op de stress reactie van het lichaam tijdens een operatie en het werkingsmechanisme van muziek tijdens operaties onder algehele narcose zal worden onderzocht.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 45000, nog nodig: € 55000 Nog nodig: € 55.000 Ik wil dit project steunen
Effect op de chirurg Effect op de chirurg
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 5000, nog nodig: € 5000
€ 5.000
Effect op de chirurg

Effect op de chirurg

Naast de effecten van muziek op de patiënt doet Muziek als Medicijn ook onderzoek naar de effecten op de chirurg. Er wordt literatuuronderzoek gedaan en er zijn aanwijzingen dat de chirurg beter presteert wanneer er muziek gespeeld wordt. 
Dit literatuuronderzoek zal vervolgd worden door wetenschappelijke experimenten in het skillslab.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 5000, nog nodig: € 5000 Nog nodig: € 5.000 Ik wil dit project steunen
Ensemble, beter leren met muziek Ensemble, beter leren met muziek
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 8000, nog nodig: € 2000
€ 2.000
Ensemble, beter leren met muziek

Ensemble, beter leren met muziek

De Ensemble studie (EffectS of prefErred Laparoscopic PerformancE) onderzoekt de effecten van muziek op het aanleren van minimaal invasieve chirurgische vaardigheden bij 52 geneeskundestudenten. In juli is begonnen met de eerste metingen. De verwachting is dat de metingen in het tweede semester van dit academisch jaar worden afgerond.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 8000, nog nodig: € 2000 Nog nodig: € 2.000 Ik wil dit project steunen
Muziek en Hersenchirurgie Muziek en Hersenchirurgie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 20000, nog nodig: € 100000
€ 100.000
Muziek en Hersenchirurgie

Muziek en Hersenchirurgie

Neurochirurgische operaties zijn complexe ingrepen, die een zeer grote impact hebben op de beleving van de patiënt. Vooral operaties aan hersentumoren gaan vaak gepaard met stress en angst. Dat kan de kans op het ontstaan van een delier (acute verwardheid) vergroten.   Eerder hebben wij aangetoond dat muziek op een positieve manier kan bijdragen aan het voorkomen van stress en angst. Daarom gaan wij in een studie uitzoeken of muziek voor, tijdens en na de operatie ook het ontstaan van een delier kan voorkomen. Als dat inderdaad zo is dan kan dit resulteren in een beter herstel voor de patiënt, minder lange ziekenhuisopnames en lagere gezondheidszorgkosten.

Delier is een psychotisch ziektebeeld van plotselinge ernstige verwardheid. Het is een veel voorkomende en ernstige bijwerking na hersenchirurgie. Effectieve behandelingen om delier te voorkomen bestaan tot dusver niet. Delier wordt uitgelokt door stress en angst, voornamelijk bij patiënten met een kwetsbaar brein. Muziek heeft zich bewezen als effectieve behandeling tegen stress en angst rondom operaties. Hierom denken we dat we ook delier kunnen verminderen na hersenoperaties middels muziek. Minder delier zorgt voor minder lange ziekenhuisopname, lagere kans op opname-gerelateerde complicaties en zodoende een betere uitkomst voor de patiënt op de langere termijn.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 20000, nog nodig: € 100000 Nog nodig: € 100.000 Ik wil dit project steunen

Gerealiseerde onderzoeksprojecten

Muziek interventies vóór en tijdens operaties bij kinderen Muziek interventies vóór en tijdens operaties bij kinderen
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Muziek interventies vóór en tijdens operaties bij kinderen

Muziek interventies vóór en tijdens operaties bij kinderen

Onderzoeker: Rosalie Kühlmann

In het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis is een prospectief, gerandomiseerde studie uitgevoerd naar effecten van muziek tijdens de operatie bij kinderen met verschillende medische indicaties. In dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van muziek, voor en tijdens de narcose, op angst, stress, de mate van comfort en pijn na de operatie. Tijdens het onderzoek kreeg een derde van de kinderen vóór de operatie muziek te horen, een derde van de kinderen vóór en tijdens de operatie en een derde van de kinderen géén muziek (de controlegroep). Door middel van loting werd bepaald in welke groep de 195 kinderen kwamen. Het wetenschappelijk verslag met de resultaten is ter publicatie aangeboden aan een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Effecten van muziek interventies vóór, tijdens en na operaties op angst en pijn bij volwassenen Effecten van muziek interventies vóór, tijdens en na operaties op angst en pijn bij volwassenen
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Effecten van muziek interventies vóór, tijdens en na operaties op angst en pijn bij volwassenen

Effecten van muziek interventies vóór, tijdens en na operaties op angst en pijn bij volwassenen

Onderzoeker: Rosalie Kühlmann

In een systematische review en meta-analyse is gekeken naar het effect van muziek op angst en pijn bij volwassenen die een operatie ondergaan. In totaal zijn meer dan 80 studies geïncludeerd in deze meta-analyse. Er worden positieve effecten gevonden van muziek op angst en pijn bij volwassenen, zowel vóór, tijdens, als na de operatie. De resultaten zijn verwerkt in een wetenschappelijk verslag en ter publicatie aangeboden in een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Implementatie-onderzoek, dagbehandeling Chirurgie Implementatie-onderzoek, dagbehandeling Chirurgie
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Implementatie-onderzoek, dagbehandeling Chirurgie

Implementatie-onderzoek, dagbehandeling Chirurgie

Onderzoeker: medisch student Casper Lansbergen

In deze pilot- implementatie studie is in samenwerking met dr. E.G.J.M Pierik, chirurg in Isala Zwolle, gekeken naar de mogelijkheden tot implementatie van muziek rond operaties in de dagbehandeling. De resultaten van deze studie kunnen worden meegenomen bij de vorming van richtlijnen.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Music interventions in pediatric surgery: the MUSIC trial Music interventions in pediatric surgery: the MUSIC trial
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Music interventions in pediatric surgery: the MUSIC trial

Music interventions in pediatric surgery: the MUSIC trial

Onderzoeker: Rosalie Kühlmann

In het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam is een onderzoek naar muziekinterventies vóór en tijdens operaties bij kinderen tussen 0 en 3 jaar uitgevoerd. In totaal deden 195 patiënten mee aan het onderzoek. Dit prospectief, gerandomiseerd gecontroleerde onderzoek keek naar effecten van muziek vóór en tijdens een operatie bij kinderen, die een veelvoorkomende chirurgische ingreep ondergingen, zoals een liesbreuk operatie. Muziek leek met name bij onrustige kinderen behulpzaam te zijn op de mate van onrust. De artikelen worden voorgedragen ter publicatie.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Muziekinterventies bij knaagdieren Muziekinterventies bij knaagdieren
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Muziekinterventies bij knaagdieren

Muziekinterventies bij knaagdieren

Onderzoeker: Rosalie Kühlmann

In deze systematische review is een overzicht gegeven van alle onderzoeken, die zijn uitgevoerd naar het effect van muziekinterventies op verschillende uitkomsten in muizen en ratten. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar effecten op hartslag en bloeddruk, maar ook naar effecten op geheugen, immuunsysteem en afweer en angst. De resultaten laten zien, dat muziek interventies positieve effecten hebben op de verschillende uitkomstmaten. Het wetenschappelijk verslag is ter publicatie aangeboden aan een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Onderzoek naar soort muziek bij Health Events Onderzoek naar soort muziek bij Health Events
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Onderzoek naar soort muziek bij Health Events

Onderzoek naar soort muziek bij Health Events

Drie keer heeft MAM meegedaan aan Health events, op verzoek van en georganiseerd door de Gemeente Rotterdam. De test op de health events was bedoeld om een algemene muzieksoort te vinden die een verlagend effect zou kunnen hebben op hartfrequentie en bloeddruk. Tijdens dit onderzoek werd bij in totaal 143 volwassen inwoners van de gemeente Rotterdam de bloeddruk en hartslag gemeten en een enquete afgenomen over beleving tijdens verschillende muziekfragmenten. Het effect op bloeddruk en hartslag was zeer klein, maar wees er op dat rustiger muziek een meer verlagend effect heeft. Nader onderzoek is nodig.


De evenementen vonden plaats op 17 mei, 4 juli en 16 november 2017 in respectievelijk Winkelcentrum Beverwaard, de Gemeente Rotterdam in het Timmerhuis en de Gemeente Rotterdam in De Rotterdam. Tijdens de 3 evenementen werden de gemiddelde hartfrequentie en bloeddruk gemeten. Op 4 juli en 16 november werd daarnaast ook de coherentie gemeten.De deelnemers kregen zittend op een comfortabele stoel uitleg over de test. De meetapparatuur werd bevestigd. De deelnemer kreeg de muziek via een koptelefoon te horen. Tussen de muziekfragmenten door en aan het begin was een stilte. De bloeddrukmeter werd aangezet op van tevoren bepaalde momenten.

De verschillen in de fysieke metingen zijn consequent wat betreft de verhoging van de hartfrequentie bij beide soorten muziek op 4 juli en 16 november. De bloeddruk laat een licht dalende tendens zien bij de rustiger soort muziek. Er zijn kleine significante verschillen gevonden in de fysieke metingen. De hartfrequentie lijkt iets te stijgen bij zowel rustigere als drukkere muziek. De bloeddruk neigt naar een daling bij de rustiger soort muziek. Voor een algemene conclusie zijn de uitkomsten echter te gering.

 

Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Het effect van muziek op chronisch hoge bloeddruk (hypertensie) Het effect van muziek op chronisch hoge bloeddruk (hypertensie)
Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
€ 0
Het effect van muziek op chronisch hoge bloeddruk (hypertensie)

Het effect van muziek op chronisch hoge bloeddruk (hypertensie)

De bloeddruk lijkt lager te worden als er over lange termijn een aantal malen per week naar muziek wordt geluisterd. Een kleine subanalyse van drie studies die ook een controlegroep zonder muziek of andere interventies hadden, liet zelfs een statistisch significante en klinisch relevante daling van de bloeddruk zien. Echter om met zekerheid te kunnen zeggen dat muziek daadwerkelijk dit effect heeft, zal er nog meer onderzoek moeten worden uitgevoerd.
Hoe staan we er voor ? Benodigd &euro $bn, opgehaald: &euro 1000, nog nodig: € 0
Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 41128623
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Muziek als Medicijn Fonds
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
Pien Bax-Engelsman 06 10 36 71 28
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC