Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

Het belang van Muziek als Medicijn

Muziek als behandeling blijkt een grotere plaats in de gezondheidszorg te verdienen. De foundation Muziek als Medicijn wil op wetenschappelijke basis vaststellen waar en wanneer muziek een positief effect heeft en de toepassing ervan stimuleren.

PROMOTIE

PROMOTIE Muziek kan angst en pijn bij kinderen in het ziekenhuis verminderen. Kinderen die een operatie ondergaan ervaren minder pijn en angst als zij naar muziek luisteren dan kinderen die niet naar muziek luisteren. Onderzoeker Marianne van der Heijden promoveerde op 7 november op haar proefschrift Music in Medicine, the value of music interventions for hospitalized children. Van der Heijden verrichtte haar onderzoek in de Muziek als Medicijn-onderzoek Lees verder
 

Er zijn al jaren aanwijzingen dat muziek invloed heeft op de hersenen, op angst, stress en pijn. Marianne van der Heijden, onderzoekster op de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC, heeft bij verschillende groepen kinderen in ziekenhuizen onderzocht welke effecten het luisteren naar muziek heeft. De groepen die Van der Heijden onderzocht zijn prematuur geboren kinderen opgenomen op de neonatologie intensive care unit, kinderen van 0 tot 18 jaar oud die een operatie ondergaan, jonge kinderen die met brandwonden in het ziekenhuis zijn opgenomen, en kinderen vanaf 3 jaar oud die pijnlijke procedures ondergaan op de spoedeisende hulp.

Het ziekenhuis is een stressvolle plek voor een kind, met name voor kinderen met brandwonden of ander ernstig letsel op de spoedeisende hulp. Kinderen met brandwonden hebben extreem veel pijn en angst tijdens wondverzorging. Van der Heijden: “In een groot klinisch onderzoek hebben we gekeken naar de effecten van live muziektherapie direct na de wondverzorging van kinderen met brandwonden. Oudere kinderen gaven zelf aan minder pijn en angst te ervaren. Live muziektherapie kan een positieve rol spelen in de zorg voor kinderen met brandwonden. Voor heel jonge kinderen kan muziektherapie zich richten op de ouder-kind band.”

In het onderzoek bij kinderen op de spoedeisende hulp werd onderzocht wat effectiever was tijdens een pijnlijke procedure: luisteren naar muziek of kijken naar een tekenfilm. Kinderen die muziek luisterden hadden significant minder pijn tijdens de procedure dan kinderen die naar een tekenfilm keken. Kinderen die een operatie ondergaan ervaren bij zowel live muziektherapie als bij luisteren naar opgenomen muziek significant minder pijn en angst dan kinderen in de controle groep die geen muziek luisterden.

Verder lijkt live muziek de slaapkwaliteit van prematuur geboren baby’s te verbeteren. Van der Heijden: “Maar deze conclusie moet voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat er grote verschillen waren tussen de studies.”

Van der Heijden: “De vraag ‘werkt muziek’ vereist een genuanceerd antwoord, maar de algemene conclusie van dit proefschrift is positief. Muziek wordt meestal alleen gewaardeerd voor plezier en vermaak, maar kan ook een meerwaarde hebben voor kinderen met pijn en angst. Muziek verdient een toekomst in het ziekenhuis.”

Muziek is volgens co-promotor professor Hans Jeekel van Erasmus MC een behandelmethode die werkt, concludeert hij na jarenlang onderzoek. "Ik wil muziek inzetten als nieuwe en innovatieve behandeling in de gezondheidszorg." Jeekel richtte een aantal jaar geleden de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn op, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar hoe muziek toegepast kan worden in de geneeskunde. Muziek als Medicijn beoogt muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een plaats te geven. Muziek als duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk en kan kostenbesparend werken. Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoeksgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassing van muziek.

De bevindingen zijn tot nu toe positief en sinds kort is er zelfs het bewijs dat nodig is om daadwerkelijk iets neer te zetten in de maatschappij. “We hebben wetenschappelijk aangetoond hoe groot de effecten van muziek zijn in de gezondheidszorg”, aldus Jeekel, “het is geweldig om te zien dat de principes ook van toepassing zijn op kinderen in het ziekenhuis.”

Marianne is medisch antropoloog gespecialiseerd op integrative medicine en zorginnovatie in Europa en Afrika. Zij onderzoekt de effecten van live muziek therapie en opgenomen muziek bij kinderen, die pijnlijke procedures ondergaan in het ziekenhuis. Van 2013 tot 2016 heeft zij vanuit de MAM groep en de afdeling Kindergeneeskunde onder leiding van haar promotor professor Monique van Dijk onderzoek gedaan in het Red Cross War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid Afrika. Momenteel is zij verbonden aan het Erasmus MC als onderzoeker.

Prof. Jeekel houdt lezing op Harvard Medical School

Prof. Jeekel houdt lezing op Harvard Medical School De lezing heeft de titel “Music, a new sustainable treatment in Healthcare.” Lees verder

Prof Dr Hans Jeekel zal deze lezing houden op 22 oktober 2018 in The Countway Medical Library van de Harvard Medical School in Boston, USA

Samenwerking BumaStemra / Sena

Samenwerking BumaStemra / Sena Muziek als Medicijn is een samenwerkingsverband aangegaan met Buma/Stemra en Sena. Lees verder

Muziek als Medicijn doet immers onderzoek met recorded music, waarvoor rechten gelden.
Buma/Stemra komt op voor de componisten van muziek en zorgt ervoor dat aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt (het auteursrecht). 
Sena komt op voor degenen, die muziek ten gehore brengen en zorgt ervoor, dat artiesten, sessiemuzikanten en producenten een vergoeding ontvangen als hun muziek gebruikt wordt (het naburig recht).

Award voor Prof. Jeekel

Award voor Prof. Jeekel Prof. Jeekel, de oprichter van Muziek als Medicijn, ontving op 8 juni j.l. in Washington een belangrijke onderscheiding voor de vele bijdragen aan de wetenschap, die hij leverde gedurende zijn loopbaan. Lees verder

De Engelse tekst kunt u lezen door het beeld te vergroten.

European Medical Students Orchestra and Choir EMSOC doneert aan Muziek als Medicijn

 European Medical Students Orchestra and Choir EMSOC doneert aan Muziek als Medicijn Het European Medical Students' Orchestra and Choir (EMSOC) is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij geneeskundestudenten uit heel Europa tien dagen samenkomen om samen muziek te maken. Lees verder

Dit jaar vond het concert in Nederland plaats.
Het repertoire was muziek van Nederlandse bodem ("Levenszomer" van Wagenaar en het 2e celloconcert van Röntgen) en een bekend internationaal werk ("The Black Knight" van Elgar).
MAM krijgt de revenuen en was betrokken bij voorlichting aan de toekomstige artsen.

Muziek vermindert angst en pijn tijdens operatie

Muziek vermindert angst en pijn tijdens operatie In de pers: Het bewijs is geleverd. Lees verder

De aanwijzingen waren er al, maar nu is het echt bewezen: patiënten die muziek luisteren tijdens een operatie ervaren minder pijn of angst. Zelfs wanneer een patiënt onder volledige narcose is, kan via een koptelefoon afgespeelde muziek verlichting geven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Surgery. De onderzoekers hebben niet zelf patiënten onderworpen aan experimenten met muziek, maar bestaande onderzoeken naast elkaar gelegd en de uitkomsten vergeleken.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het project Muziek als Medicijn van Hans Jeekel, emeritus hoogleraar Chirurgie.

Onderzoeker Rosalie Kühlmann voerde de analyse uit. Volgens haar moeten patiënten de mogelijkheid krijgen om muziek te luisteren tijdens een operatie. "Er kan nu een richtlijn ten aanzien van chirurgie worden gemaakt. Muziek in en rondom de operatiekamer is eenvoudig toe te passen, is veilig, duurzaam, produceert geen afval en kent geen bijwerkingen." Het kan zeker nog een jaar duren voordat een richtlijn is opgesteld: dan krijgt iedereen die wordt geopereerd muziek rond de narcose aangeboden.

Wetenschappelijke resultaten

Wetenschappelijke resultaten Muziek als Medicijn heeft recentelijk de onderstaande wetenschappelijke resultaten behaald: Lees verder

• De systematische review en meta-analyse naar het effect van muziekinterventies tijdens en rond narcose bij operaties bij volwassenen heeft een significant effect laten zien van muziek op zowel postoperatieve pijn als op angst en stress. Hiermee is voor het eerst level-1 bewijs geleverd, dat kan leiden tot muziek als behandelingsvorm in de gezondheidszorg. Het betreffende artikel is gepubliceerd in het British Journal of Surgery. Dit unieke level-1 evidence stelt ons in staat een richtlijn voor behandeling te ontwikkelen, waartoe de Nederlandse Vereniging van Heelkunde is benaderd.

• Artikelen naar aanleiding van “Music therapy for pediatric burn patients” in Kaapstad, door Drs. M.J.E. van der Heijden, zijn alle geaccepteerd voor publicatie.

• Het onderzoek naar muziekinterventies vóór en tijdens operaties bij kinderen tussen 0 en 3 jaar in het Sophia Kinderziekenhuis, door Drs. A.Y.R. Kühlmann, is afgerond. De artikelen zijn aangeboden voor publicatie.

Onze onderzoeken in de komende periode

Onze onderzoeken in de komende periode Hieronder vindt u, in het kort, een overzicht van waar Muziek als Medicijn zich de komende maanden mee bezig gaat houden: Lees verder

• Voltooien van 2 proefschriften, waarvan de verdediging in 2018 zal plaatsvinden.


• Dataverwerking en publicatie van de resultaten van voltooid klinisch onderzoek en literatuur onderzoek. 


• Overleg met de Nederlandse Vereniging van Heelkunde over implementatie van muziek bij operaties bij volwassenen.

• Start IMPECT studie naar pijn bij operaties van de borstkas samen met andere ziekenhuizen.

• Start MChopin studie naar het voorkómen van delirium en kostenbesparing bij heupoperaties samen met andere ziekenhuizen.

• Opstarten IMPROMTU studie naar het effect van muziek tijdens algehele narcose bij slokdarmoperaties.

• Onderzoek naar het effect van muziek op de hecht-vaardigheid van chirurgen.

• Studie in en door het Utrechts Medisch Centrum naar de invloed van muziek op de hersenontwikkeling en groei van prematuren.

• Systematische analyse van publicaties over muziek bij rodents.

Onze activiteiten

Onze activiteiten De MAM-groep staat volop in de belangstelling en wordt regelmatig gevraagd om presentaties te geven. Een greep uit de activiteiten van de afgelopen maanden: Lees verder
 • College bij de Sluiting van het Academisch jaar, Erasmus Universiteit Rotterdam (4 september 2017).
 • Onderzoek naar het verschil tussen Westerse en Chinese muziek, Wassenaar (10 september).
 • Lezing “Kunst en Muziek in de Chirurgie”, Amsterdam (20 september).
 • Radio-uitzending Omroep MAX (2 oktober)
 • Presentaties “Nacht van de Wetenschap” (NWO en ZonMW) in Den Haag en Utrecht (6 oktober).
 • Op 14 november gaf promovendus Rosalie Kühlmann een lezing bij Studium Generale in Groningen.
 • Health Event van de Gemeente Rotterdam (3e keer) in De Rotterdam; onderzoek naar muziekvoorkeuren en reactie op hartslag en bloeddruk op 16 november.
 • Op 20 november ontving MAM bij de vleugel in de hal van het Erasmus MC een cheque van het European Doctors Orchestra (EDO): de opbrengst van concert van EDO op 28 mei in De Doelen.
 • Presentatie bij Jeeves (Chauffeurs Patient Journeys Senior Service) in het Marriott Hotel gevolgd door een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in De Doelen (23 november).
 • Symposium ter gelegenheid van het lustrum van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, “Muziek, het Brein en de Operatie” (24 november).
 • Afscheidssymposium KNO arts van der Drift in Dordrecht; MAM verzorgde het wetenschappelijk gedeelde (12 januari 2018).
 • Lezing voor het Rotterdams Medisch Gezelschap (1 februari).
 • Informatie-ochtend Wassenaar (18 februari).
 • Diverse lezingen voor geïnteresseeden in het land.

Samenwerking met Rotterdam Philharmonisch Orkest en andere organisaties

Samenwerking met Rotterdam Philharmonisch Orkest en andere organisaties Bezien wordt op welk terrein samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) verder gestalte kan krijgen. Lees verder

Tevens zijn gesprekken gaande met diverse wetenschappelijke en zakelijke partijen over verder onderzoek en toepassing van muziek.

Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 24421831
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Foundation Muziek als Medicijn
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
P.R.M. Hekking, longarts 06 52 89 29 32
Drs. T.F. Wouda Kuipers 06 17 78 19 99
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC