Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

Het belang van Muziek als Medicijn

Muziek als behandeling blijkt een grotere plaats in de gezondheidszorg te verdienen. De foundation Muziek als Medicijn wil op wetenschappelijke basis vaststellen waar en wanneer muziek een positief effect heeft en de toepassing ervan stimuleren.

MAM in de pers

MAM in de pers Een leuk artikel over het werk van MAM in het blad Plus Magazine van februari 2021. Lees verder

Prof. Jeekel werd uitgebreid geinterviewed door journaliste Heleen Croonen voor het blad Plus Magazine, dat zowel in hard copy als online verschijnt. Het artikel schetst een goed beeld van het werk van onze onderzoekers. Het artikel is volledig te lezen in het februarinummer van Plus Online.

Publicatie artikel in Open Heart Journal

Publicatie artikel in Open Heart Journal “Music intervention to relieve anxiety and pain in adults undergoing cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis” Lees verder

Met trots berichten wij dat er een artikel van onze promovendi Ellaha Kakar en Ryan Billar is gepubliceerd in het toonaangevende blad Open Heart Journal van BMJ Journals. Via deze link kunt u het artikel lezen.

Introductiefilmpje MAM

Introductiefilmpje MAM Paul Simon maakte dit filmpje voor ons waarin MAM goed op de kaart wordt gezet. Wij zijn Paul erg dankbaar voor deze waardevolle bijdrage! Lees verder

U kunt het filmpje bekijken via deze link.

Muziek als Medicijn in het theater

Muziek als Medicijn in het theater Op 19 februari staat Muziek als Medicijn centraal tijdens de Themater avond in het Isala Theater in Capelle a/d IJssel. Iedereen is welkom om deze avond bij te wonen. Aanmelden via http://www.themater.org/aanmeldformulier Lees verder

Op 19 februari wordt in het Isala Theater in Capelle a/d IJssel een avond georganiseerd met als centraal thema "Tussen de oren; Wat doet muziek met ons?" De Muziek als Medicijn groep is uitgenodigd om het programma te vullen.
Deze Themater begint om 19.30 u met een inleiding van prof. Hans Jeekel. Daarna komen medewerkers, onderzoekers en andere betrokkenen op het podium die zullen laten zien en vooral horen waar wij mee bezig zijn. Ook zullen wij het artistieke gedeelte van de avond verzorgen.
Na de pauze is er het Themater-debatprogramma met een forum, waarin ook de sprekers van Muziek als Medicijn plaatsnemen. Een unieke gelegenheid om vragen te stellen aan bevlogen mensen die op een bijzondere manier met mens en muziek bezig zijn.
De avond wordt gepresenteerd door de vaste moderator van Themater Frénk van der Linden.

Kunstwerk "Erasmus te paard" aangeboden

Kunstwerk Gezelschap Rotterdam '43 heeft donderdag 30 januari jl. een kunstwerk aangeboden aan het Erasmus MC. De Muziek als Medicijn Groep kreeg tijdens de onthulling een gift van het Gezelschap. Lees verder

Ter gelegenheid van het nieuwe Erasmus MC is door het Gezelschap Rotterdam ’43 het kunstwerk ‘Erasmus te Paard’ aangeboden. Het kunstwerk, gecreëerd door Eric Claus, typeert de stad en verbeeldt de verwantschap tussen de Rotterdamse partners.
Bij deze onthulling werd ‘Muziek ls Medicijn’ verblijd met een genereuze gift van het Gezelschap.

Aaltje van Zweden-van Buuren aan het woord

Aaltje van Zweden-van Buuren aan het woord Aaltje van Zweden is lid van ons Comité van Aanbeveling en legt hier uit waarom zij ons steunt. Lees verder

"Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van mijn man Jaap en mijzelf. Wij weten hoe overweldigend de impact van muziek kan zijn in een concertzaal. Ook in de gezondheidszorg verdient muziek een plek. Muziek kan je op de meest onverwachte momenten raken. Ook als je bewust naar troost of pijnverlichting zoekt, ervaar ik muziek als medicijn voor de geest. Bij Stichting Papageno ervaren we al jaren dat je met helende kracht van muziek verrassende resultaten kunt bereiken. Ik steun het Muziek als Medicijn Fonds van harte, omdat ik erin geloof dat muziek daadwerkelijk kan bijdragen aan het welzijn van de patiënt. Dat verdienen alle mensen die moeten worden opgenomen in een zorginstelling of een operatie moeten ondergaan.
Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van het Comité van Aanbeveling van het Muziek als Medicijn Fonds”.

Eindejaars bericht

Eindejaars bericht Dank voor uw betrokkenheid. We zijn er nog niet! Lees verder
Beste ,

Graag willen wij u hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij het Muziek als Medicijn Fonds het afgelopen jaar. Het is fantastisch dat wij ons door u gewaardeerd weten. Hierdoor voelen wij ons gesterkt om door te gaan met onze missie: muziek een vaste plek geven in de gezondheidszorg.
In deze laatste weken van het jaar doen wij een extra beroep op u.
Om onze promovendi te helpen met het voltooien van hun onderzoeken is nog altijd financiële steun nodig. Hieronder ziet u waar zij zich mee bezighouden en hopen wij u te overtuigen van het belang van hun studies en deze te omarmen.

Victor Fu, tevens concertpianist, houdt zich bezig met het onderzoek 'Delier na acute heupchirurgie bij ouderen', de MCHOPIN studie.
Heupchirurgie bij ouderen is een veel voorkomende, pijnlijke ingreep die een hoog risico oplevert voor complicaties, met name delier. Deze acuut optredende hersenstoornis met verwardheid, cognitieve problemen en een wisselend bewustzijn is de meest frequente complicatie na een operatie en heeft ook gevolgen op de lange termijn.
Deze studie wordt in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd en onderzoekt het effect van muziek op delier, overige complicaties en kosteneffectiviteit.

Ryan Billar, tevens tekenaar, richt zich op borstkas-operaties bij adolescenten, de IMPECT studie.
Een trechterborst (pectus excavatus) is een misvorming van de borstkas die gevolgen kan hebben voor de longen en het hart.
Met een gebogen staaf wordt de vorm van het borstbeen operatief gecorrigeerd, een zeer pijnlijke ingreep.
In deze studie wordt bij 170 adolescenten het effect van muziekinterventies bij deze zeer ingrijpende operatie onderzocht op pijn, angst, gebruik van pijnmedicatie en kwaliteit van leven.

 

Ellaha Kakar werkt aan de implementatie van Muziek als Medicijn, de IMPROVE-studie.
Wij hebben het hoogste wetenschappelijke bewijs gevonden dat het luisteren naar muziek via een koptelefoon tijdens en rondom operaties bij volwassenen leidt tot significant minder pijn, angst, stress en slaapmedicatie.
Om muziek als behandelingsvorm rondom operaties daadwerkelijk te kunnen implementeren, moet verder onderzoek worden gedaan naar de praktische obstakels die worden ondervonden in de operatiekamer.
 

Pablo Kappen, tevens jazzpianist, doet onderzoek naar delier na hersenchirurgie bij volwassenen, de MUSYC-studie.
Hersenoperaties zijn complexe ingrepen, die een zeer grote impact hebben op de beleving van de patiënt. Deze operaties gaan veelal gepaard met het ontstaan van delier. Deze acuut optredende hersenstoornis met verwardheid, cognitieve problemen en een wisselend bewustzijn, is zeer belastend en veroorzaakt vaak complicaties en verminderd functioneren op zowel korte en lange termijn.
Deze studie onderzoekt het effect van muziek bij hersenoperaties op het delier en het onderliggende werkingsmechanisme.

Muziek als Medicijn
Muziek is potentieel een krachtig instrument in de zorg vóór en behandeling van patiënten. Ons onderzoek toont aan dat het luisteren naar muziek rondom een operatie helpt om angst, stress en pijn te voorkomen. Daarnaast hebben patiënten minder behoefte aan pijnmedicatie.
 
Duurzaam
Muziek wordt in het algemeen als prettig ervaren, het is een duurzame behandelingsvorm, kent geen bijwerkingen, geen afval en is goedkoop. Het Muziek als Medicijn Fonds beoogt dan ook muziek een plaats te geven in de reguliere gezondheidszorg.
 
Omarmt u het wetenschappelijk onderzoek van deze jonge gedreven promovendi door ons met een periodieke schenking te ondersteunen? 
Het Muziek als Medicijn Fonds is volledig afhankelijk van schenkingen, legaten, en overige donaties. Een periodieke schenking voor de duur van 5 jaar is volledig fiscaal aftrekbaar.
De jaarlijkse kosten van een onderzoeker zijn € 60.000. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u ons met een periodieke gift wilt steunen.
U kunt zich verbinden aan een van de onderzoekers door gedurende 5 jaar een bedrag van € 250, € 500 of € 1.000 per jaar te schenken. Klik hier om contact met ons op te nemen.
Uiteraard wordt u regelmatig op de hoogte gehouden door de promovendus die u ondersteunt over de voortgang van zijn of haar onderzoek. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten georganiseerd door MAM.

Wij wensen u een mooie feestmaand toe en voor het nieuwe jaar veel gezondheid en geluk!

Namens de promovendi en de stuurgroep Muziek als Medicijn,

Prof. dr. Hans Jeekel
Voorzitter

Mooi filmpje over MAM

Mooi filmpje over MAM Het effect van muziek bij operaties wordt mooi duidelijk in het volgende filmpje. Lees verder

Filmmaker en initiatiefnemer van het Miracles of Music congres Pim Giel maakte dit korte filmpje voor Muziek als Medicijn dat goed laat zien hoe waardevol muziek kan zijn voor, tijdens en na een operatie.

Samenwerking BioCheck & Muziek als Medicijn

Samenwerking BioCheck & Muziek als Medicijn Dankzij de beoogde samenwerking kan het onderzoeksteam van Muziek als Medicijn de tools van BioCheck gebruiken om de Heart Rate Variablity te meten tijdens een onderzoek naar het effect van muziek op laparoscopische chirurgische vaardigheden en mentale werkbelasting. Lees verder

De Rotterdamse startup BioCheck monitort en verbetert het herstelvermogen van mensen met chronische vermoeidheid, burn-out of stressklachten en overspannenheid. Daarnaast draagt hun methode en systeem bij aan een vermindering van (chronische) vermoeidheidsklachten bij mensen met bijvoorbeeld een oncologische of cardiologische achtergrond.

Dit gebeurt met behulp van e-health, biofeedback en een medisch gevalideerd behandelprogramma.

Namens BioCheck was de heer Patrick van Luijk aanwezig, Muziek als Medicijn werd vertegenwoordigd door mevrouw Fryke Wouda Kuipers.

De visie van Victor Fu

De visie van Victor Fu Onlangs verscheen op website amazingerasmusmc.nl een interview met Victor Fu, één van onze onderzoekers. Dit portret is een onderdeel van een serie waarin researchers van het Erasmus MC worden geportretteerd en wordt gekeken naar wat hen beweegt. Lees verder

Victor Fu deed als student geneeskunde onderzoek onder supervisie van prof. dr. Johan Lange. Toen hij zich bij de prof meldde voor een betrekking als promovendus, wist Lange het geknipte promotietraject voor hem. “Hij verwees me door naar prof. dr. Hans Jeekel, die al enkele jaren bezig was met de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn. Lees hier het volledige met Victor.

Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 41128623
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Muziek als Medicijn Fonds
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
Pien Bax-Engelsman 06 10 36 71 28
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC