Steunt u ons onderzoek?

Doneer nu
 

Het belang van Muziek als Medicijn

Muziek als behandeling blijkt een grotere plaats in de gezondheidszorg te verdienen. De foundation Muziek als Medicijn wil op wetenschappelijke basis vaststellen waar en wanneer muziek een positief effect heeft en de toepassing ervan stimuleren.

Samenwerking BioCheck & Muziek als Medicijn

Samenwerking BioCheck & Muziek als Medicijn Dankzij de beoogde samenwerking kan het onderzoeksteam van Muziek als Medicijn de tools van BioCheck gebruiken om de Heart Rate Variablity te meten tijdens een onderzoek naar het effect van muziek op laparoscopische chirurgische vaardigheden en mentale werkbelasting. Lees verder

De Rotterdamse startup BioCheck monitort en verbetert het herstelvermogen van mensen met chronische vermoeidheid, burn-out of stressklachten en overspannenheid. Daarnaast draagt hun methode en systeem bij aan een vermindering van (chronische) vermoeidheidsklachten bij mensen met bijvoorbeeld een oncologische of cardiologische achtergrond.

Dit gebeurt met behulp van e-health, biofeedback en een medisch gevalideerd behandelprogramma.

Namens BioCheck was de heer Patrick van Luijk aanwezig, Muziek als Medicijn werd vertegenwoordigd door mevrouw Fryke Wouda Kuipers.

PROMOTIE 1

PROMOTIE 1 Muziek kan angst en pijn bij kinderen in het ziekenhuis verminderen. Kinderen die een operatie ondergaan ervaren minder pijn en angst als zij naar muziek luisteren dan kinderen die niet naar muziek luisteren. Onderzoeker Marianne van der Heijden promoveerde op 7 november 2018 op haar proefschrift Music in Medicine. Van der Heijden verrichtte haar onderzoek in de Muziek als Medicijn-onderzoek Lees verder
 

Er zijn al jaren aanwijzingen dat muziek invloed heeft op de hersenen, op angst, stress en pijn. Marianne van der Heijden, onderzoekster op de afdeling Interne Geneeskunde van het Erasmus MC, heeft bij verschillende groepen kinderen in ziekenhuizen onderzocht welke effecten het luisteren naar muziek heeft. De groepen die Van der Heijden onderzocht zijn prematuur geboren kinderen opgenomen op de neonatologie intensive care unit, kinderen van 0 tot 18 jaar oud die een operatie ondergaan, jonge kinderen die met brandwonden in het ziekenhuis zijn opgenomen, en kinderen vanaf 3 jaar oud die pijnlijke procedures ondergaan op de spoedeisende hulp.

Het ziekenhuis is een stressvolle plek voor een kind, met name voor kinderen met brandwonden of ander ernstig letsel op de spoedeisende hulp. Kinderen met brandwonden hebben extreem veel pijn en angst tijdens wondverzorging. Van der Heijden: “In een groot klinisch onderzoek hebben we gekeken naar de effecten van live muziektherapie direct na de wondverzorging van kinderen met brandwonden. Oudere kinderen gaven zelf aan minder pijn en angst te ervaren. Live muziektherapie kan een positieve rol spelen in de zorg voor kinderen met brandwonden. Voor heel jonge kinderen kan muziektherapie zich richten op de ouder-kind band.”

In het onderzoek bij kinderen op de spoedeisende hulp werd onderzocht wat effectiever was tijdens een pijnlijke procedure: luisteren naar muziek of kijken naar een tekenfilm. Kinderen die muziek luisterden hadden significant minder pijn tijdens de procedure dan kinderen die naar een tekenfilm keken. Kinderen die een operatie ondergaan ervaren bij zowel live muziektherapie als bij luisteren naar opgenomen muziek significant minder pijn en angst dan kinderen in de controle groep die geen muziek luisterden.

Verder lijkt live muziek de slaapkwaliteit van prematuur geboren baby’s te verbeteren. Van der Heijden: “Maar deze conclusie moet voorzichtig geïnterpreteerd worden omdat er grote verschillen waren tussen de studies.”

Van der Heijden: “De vraag ‘werkt muziek’ vereist een genuanceerd antwoord, maar de algemene conclusie van dit proefschrift is positief. Muziek wordt meestal alleen gewaardeerd voor plezier en vermaak, maar kan ook een meerwaarde hebben voor kinderen met pijn en angst. Muziek verdient een toekomst in het ziekenhuis.”

Muziek is volgens co-promotor professor Hans Jeekel van Erasmus MC een behandelmethode die werkt, concludeert hij na jarenlang onderzoek. "Ik wil muziek inzetten als nieuwe en innovatieve behandeling in de gezondheidszorg." Jeekel richtte een aantal jaar geleden de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn op, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar hoe muziek toegepast kan worden in de geneeskunde. Muziek als Medicijn beoogt muziek als innovatieve, ‘evidence based’ behandeling binnen èn buiten de gezondheidszorg een plaats te geven. Muziek als duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen. De goede toegankelijkheid van muziek in combinatie met minimale kosten maakt een brede toepassing mogelijk en kan kostenbesparend werken. Door het uitvoeren van systematische literatuuranalyses en kwalitatief hoogstaand klinisch onderzoek draagt de onderzoeksgroep bij aan de wetenschappelijke kennis over de werking en de toepassing van muziek.

De bevindingen zijn tot nu toe positief en sinds kort is er zelfs het bewijs dat nodig is om daadwerkelijk iets neer te zetten in de maatschappij. “We hebben wetenschappelijk aangetoond hoe groot de effecten van muziek zijn in de gezondheidszorg”, aldus Jeekel, “het is geweldig om te zien dat de principes ook van toepassing zijn op kinderen in het ziekenhuis.”

Marianne is medisch antropoloog gespecialiseerd op integrative medicine en zorginnovatie in Europa en Afrika. Zij onderzoekt de effecten van live muziek therapie en opgenomen muziek bij kinderen, die pijnlijke procedures ondergaan in het ziekenhuis. Van 2013 tot 2016 heeft zij vanuit de MAM groep en de afdeling Kindergeneeskunde onder leiding van haar promotor professor Monique van Dijk onderzoek gedaan in het Red Cross War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad, Zuid Afrika. Momenteel is zij verbonden aan het Erasmus MC als onderzoeker.

PROMOTIE 2

PROMOTIE 2 Rosalie Kühlmann promoveerde op 18 September 2019 tot doctor in de geneeskunde met het proefschrift The Sound of Medicine, Evidence-based music interventions in healthcare practice. Lees verder

Rosalie Kühlmann promoveerde op 18 September 2019 tot doctor in de geneeskunde met het proefschrift The Sound of Medicine, Evidence-based music interventions in healthcare practice.

Het was de tweede promotie van Muziek als Medicijn na

Music in Medicine, the value of music interventions for hospitalized children door Marianne van der Heijden in November 2018.

Rosalie verdedigde haar stellingen met succes.

Ze stelt, dat op basis van literatuuronderzoek is bewezen, dat alle volwassenen, die geopereerd worden, muziek moet worden aangeboden.

Met haar eigen onderzoek is aangetoond, dat muziek vóór de operatie bij (ook heel jonge) kinderen pijn vermindert en hen minder angstig en onrustig maakt. Dat geldt ook voor de ouders.

Er zijn aanwijzingen, dat muziek hoge bloeddruk vermindert.

Werkers in de gezondheidszorg zouden zich meer bewust moeten zijn van het effect van muziek.

Ook concludeert ze, dat er alle reden toe is en het ook noodzakelijk is om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van muziek op mens en gezondheid.

Pas met wetenschappelijk bewijs kan muziek de plaats krijgen die het toekomt.

Boijmans bij de Buren

Boijmans bij de Buren Op 9-9-19 werd de beeldententoonstelling geopend van prachtige beelden, die onderdak vinden in het Erasmus MC in verband de verbouwing van Buurman museum Boijmans van Beuningen. Lees verder

De Raad van Bestuur had Muziek als Medicijn als de wetenschappelijke stichting, die zich bezighoudt met een cultureel onderwerp, gevraagd de opening op te luisteren met een presentatie.

Prof. Jeekel vertelde van doel en resultaten van de stichting. Ieder van ons kan geopereerd moeten worden: vraag om muziek!

Door hem en promovendi werd muziek ten gehore gebracht (klassiek en jazz).

De visie van Victor Fu

De visie van Victor Fu Onlangs verscheen op website amazingerasmusmc.nl een interview met Victor Fu, één van onze onderzoekers. Dit portret is een onderdeel van een serie waarin researchers van het Erasmus MC worden geportretteerd en wordt gekeken naar wat hen beweegt. Lees verder

Victor Fu deed als student geneeskunde onderzoek onder supervisie van prof. dr. Johan Lange. Toen hij zich bij de prof meldde voor een betrekking als promovendus, wist Lange het geknipte promotietraject voor hem. “Hij verwees me door naar prof. dr. Hans Jeekel, die al enkele jaren bezig was met de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn. Lees hier het volledige met Victor.

Muziek helpt tegen verslaving aan pijnstillers

Muziek helpt tegen verslaving aan pijnstillers Verslaving aan pijnmedicatie is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland gebruiken zo’n 1,3 miljoen mensen verslavende pijnmedicatie. Circa 1 op de 15 mensen die tijdens een operatie deze middelen krijgt toegediend wordt chronisch gebruiker. Lees verder

Ons onderzoek toont aan dat patiënten die vóór, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek op krijgen minder pijnmedicatie nodig hebben. Het wetenschappelijk artikel werd onlangs gepubliceerd in het chirurgisch tijdschrift Annals of Surgery.

EenVandaag besteedde uitgebreid aandacht aan de bevindingen van ons onderzoek. Lees hier meer over de uitzending. 

 

Onze onderzoeken in de komende periode

Onze onderzoeken in de komende periode Hieronder vindt u, in het kort, een overzicht van waar Muziek als Medicijn zich de komende maanden mee bezig gaat houden: Lees verder

• Dataverwerking en publicatie van de resultaten van voltooid klinisch onderzoek en literatuur onderzoek. 


• Implementatie van muziek bij operaties bij volwassenen via te maken Richtlijn

• IMPECT studie naar pijn bij operaties van de borstkas samen met andere ziekenhuizen.

• MChopin studie naar het voorkómen van delirium en kostenbesparing bij heupoperaties samen met andere ziekenhuizen.

• IMPROMTU studie naar het effect van muziek tijdens algehele narcose bij slokdarmoperaties.

• Onderzoek naar het effect van muziek op de hecht-vaardigheid van chirurgen.

• Systematische analyse van publicaties over muziek bij rodents.

  Analyse naar kostenbesparing muziek

Connect By Music

Connect By Music Bij omroep MAX op NPO2 was er afgelopen zondag 19 mei een documentaire over Connect by Music te zien. Lees verder

Connect by Music richt zich met muzieklessen en muziektherapie op kindvluchtelingen en jong volwassenen die zich in vluchtelingenkampen en andere opvanglocaties bevinden op het eiland Lesbos in Griekenland. U kunt de reportage hier bekijken. Meer informatie over Connect By Music vindt u hier: connectbymusic.com​

Muziek als Medicijn is een fonds op naam van de Erasmus MC Foundation.   Logo Erasmus MC Vriendenfonds Logo ANBI
Kamer van Koophandel 24421831
Bankgegevens NL88 INGB 0000 0029 95t.n.v. Erasmus MC Foundation (ANBI) o.v.v. Foundation Muziek als Medicijn
Prof. Dr. J. Jeekel 06 54 73 63 37
P.R.M. Hekking, longarts 06 52 89 29 32
Drs. T.F. Wouda Kuipers 06 17 78 19 99
info@muziekalsmedicijn.nl
Muziek als Medicijn Erasmus MC